Nu på söndag ska EU:s ledare samlas i Bryssel för att diskutera det slutgiltiga Brexit-avtalet som ska ta Storbritannien ut ur EU. Men i Storbritannien råder full politisk storm. De flesta verkar vara missnöjda med avtalet, både de som vill att Storbritannien ska lämna EU och de som vill att man ska stanna kvar.

Premiärministern Theresa May står hårt ansatt i mitten. Risken för att hon måste avgå är fortfarande överhängande och det är inifrån hennes eget parti hotet är som störst. Det som krävs är att 48 konservativa parlamentsledamöter, 15 procent av det totala antalet, skickar ett brev där de skriver att de vill avsätta Theresa May som partiledare. Om det sker kommer en förtroendeomröstning äga rum bland alla Tories parlamentsledamöter. Det spekuleras i hur många brev som har skickats in hittills. Vissa tror att man snart har nåt det kritiska talet.

Om hon skulle bli avsatt skulle det troligtvis få väldigt stora konsekvenser. Det kommer i så fall bli en kamp om vem som blir ny partiledare för det konservativa partiet och där finns det idag ingen given kandidat. Troligen kommer det också vara svårt att ro det nyligen framtagna avtalet kommer i hamn. Enligt en opinionsundersökning som kom i slutet av förra veckan tycker endast 14 procent av de tillfrågade att det nuvarande avtalet är det bästa alternativet. 54 procent, alltså fler än hälften, föredrar att stanna kvar i EU, medan 32 procent tycker att en avtalslös Brexit är bättre.

Vad går då avtalet ut på? Framför allt har man kommit överens om är att en övergångsperiod kommer råda fram till sista december 2020. Under den här perioden, som kan förlängas upp till två år, gäller nuvarande regler och avtal. Tanken är att Storbritannien och EU ska förhandla fram ett nytt handelsavtal under tiden. I avtalet står det också att om förhandlingarna brakar samman kommer också ett sorts skyddsnät, eller ”backstop”, lösas ut för förhindra att det blir en hård gräns mellan Irland och Nordirland. Det har varit den mest omdebatterade biten i avtalet. Kortfattat innebär det att Storbritannien och EU kommer ingå i en gemensam tullunion om skyddsnätet fälls ut. Men det är en nödlösning, som båda parter vill undvika i största möjliga mån.

Enligt det nuvarande avtalet kommer i alla fall alla EU-medborgare ha rätt att bosätta sig i Storbritannien fram till sista december 2020, och tvärtom. Man har även rätt att stanna kvar i landet efter att övergångsperioden är över. Under den här perioden kommer det också vara fortsatt fri sjukvård i både Storbritannien och EU. Efter det är det fortfarande oklart vad som gäller. En annan fråga där man inte är överens handlar om fiskerättigheter. Det är en viktig symbolfråga för framför allt britterna som vill lämna EU och få tillbaka kontrollen över sina vatten. Det som står i avtalet är att parterna ska göra sitt bästa för att få till ett avtal i framtiden.

Allt fler vill också se en andra folkomröstning om Brexit. Theresa May har alltid uteslutit det helt. Men i förra veckan sa hon faktiskt att om inte det nuvarande avtalet röstas genom, riskerar Storbritannien lämna EU helt utan avtal eller stanna kvar i EU. Efteråt försökte hon tona ned den andra delen. Men det var faktiskt första gången hon nämnde att det ens var ett alternativ att stanna kvar. Som det är nu har Theresa May inte heller stöd i parlamentet för sitt förslag. Många i hennes egna parti har sagt att de ska rösta emot avtalet, även Labour och det nordirländska stödpartiet DUP har sagt att de inte kommer att rösta för förslaget. Än kan således mycket hända.

I morse var jag med i SVT:s Morgonstudion och pratade om det här.