Pardans, konstgrupper eller matlagningskurser är en del i den strategi som världens första ensamhetsminister lade fram i veckan för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet. Forskning visar att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för förtidig död som rökning.

Tre av fyra brittiska uppger att de träffar upp till fem personer varje dag som lider av ensamhet. Istället för att de som idag ska skriva ut recept på till exempel anti-depressiva mediciner, ska de framöver kunna skriva en sorts remiss till en koordinator som ska hjälpa ensamma personer att hitta en aktivitet de gillar.

Ensamhet är ett stort problem i Storbritannien. Omkring en av fem britter säger att de ofta känner sig ensamma. Bland äldre personer uppger ungefär 200 000 personer att de inte har pratat med en vän eller anhörig på över en månad. Men faktum är att det är unga vuxna som känner sig som ensammast. För några veckor sen kom det en undersökning där fyra av tio unga mellan 16-24 år uppgav att de kände sig ensamma.

Det som är intressant att se är att andelen unga som uppger att de känner sig ensamma har blivit större i samband med att användningen av sociala medier ökat. I Storbritannien kan man se att andelen unga som dricker, röker och tar droger har minskat de senaste åren. Det har också antalet tonårsgraviditeter gjort. Man kallar dagens unga britter för ”generation sensible”. Många sitter hemma med sina mobiler, men ses inte lika mycket på fritiden som de gjorde tidigare vilket gör att de känner sig ensamma.

När det gäller äldres ensamhet kommer man förutom att ordinera pardans och konstgrupper även dra igång ett pilotprojekt i några städer, bland annat Liverpool, där stadens stadens brevbärare får i uppdrag att söka kontakt med isolerade personer. Brevbärarna ska förutom att hälsa på ensamma människor, även kunna föreslå aktiviteter där ensamma personer kan träffa andra människor. Om resultatet blir lyckat, kan det bli en nationell strategi.

När det gäller unga människor kommer alla grundskolor i Storbritannien framöver få i uppdrag att utbilda eleverna om ensamhet och behovet av sociala relationer. Den brittiska regeringen har lagt ungefär 250 miljoner kronor för att råda bot på problemet med ensamhet. Pengarna ska bland annat gå till välgörenhetsorganisationer, caféer och föreningar som ordnar olika typer av aktiviter.

När det gäller sjukvården är planen att alla läkare inom fem år ska ha möjligheten att kunna skicka patienter till såna här koordinatorer som ska hjälpa till med aktiviteter. Regeringen vill så klart att folk generellt ska känna sig mindre ensamma, men de räknar även med att strategin på sikt ska löna sig rent ekonomiskt. Om färre människor känner sig ensamma, kommer de må bättre och det minskar in sin tur trycket på sjukvården.

Ensamhet är så klart inget nytt fenomen Men med tiden har man insett att ensamhet inte bara är jobbigt och tråkigt för den enskilda personen, utan att det är något som försämrar folkhälsan. Förra året kom det ut en rapport i Storbritannien som sa att ensamhet är lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen. Det var efter att den kom ut, som Theresa May beslutade att tillsätta en ensamhetsminister.

Att det sedan januari i år finns en ensamhetsminister i Storbritannien har väckt uppmärksamhet i hela världen. Ensamhet är så klart inte ett isolerat brittiskt fenomen utan förekommer överallt. Även i Tyskland har pratat om att införa en liknande ensamhetsminister.

I Storbritannien verkar de flesta tycka att det är bra att regeringen gör något för att tackla problemet. Men samtidigt finns det kritiker som menar att civilsamhället borde ta ett större ansvar. Till exempel borde barn och barnbarn bli bättre på att ta hand om sina äldre. Det finns också de som tycker att mer resurser borde läggas på att ta itu med problemen med ensamheten hos unga. Då det faktiskt är fler unga än äldre personer som uppger att de känner sig ensamma.

Jag pratade om det här i Morgonstudion. Går att se här från klockan 8.38